Endoskopia

Endoskopia – ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów (aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza np. przewodu pokarmowego).

Badania endoskopowe polegają na wprowadzaniu do wnętrza ciała pacjenta giętkiego endoskopu, w którym dzięki zastosowaniu nowoczesnej mikrokamery i światłowodów rejestrowany jest kolorowy obraz przekazywany do procesora i cyfrowo przetwarzany. Dzięki temu uzyskujemy wysokiej jakości obraz rejestrowany pod postacią filmów lub zdjęć.

Nowoczesne endoskopy umożliwiają pobieranie materiału np. do badan histopatologicznych dzięki specjalnemu kanałowi, który służy także do wprowadzania specjalistycznych narzędzi pozwalających do wykonywania zbiegów. Endoskopy są jednym z najistotniejszych i najdokładniejszych narzędzi w diagnostyce i leczeniu chorób układu pokarmowego.

Endoskopia umożliwia uwidocznienie zmian chorobowych, które mogą być niewidoczne w innych badaniach obrazowych, a także pobranie w przypadku wątpliwości materiału do badania histopatologicznego oraz w endoskopii zabiegowej skuteczne leczenie. Obecnie w medycynie nie ma innych badań o podobnej wartości diagnostycznej.